Ap

HBO5 Competentiematrix

Cultuurbeleid

Code: Ba4
Academiejaar: 2018-19
In opleiding: Graduaat Sociaal - cultureel werk HBO5 Antwerpen
Studieomvang: 40 lestijden
Titularissen: Sanne Possemiers
Onderwijstaal: Nederlands
Kalender: semester 5
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk
Totale studietijd: 40.0 Uren
Wijze van aanbieding: Contactonderwijs

Voorkennis vereist

Geen volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

In deze module wordt een theoretische kadering van het Vlaamse cultuurbeleid (geschiedenis, structuur, actoren, regelgeving, decreten, beleidstendensen en -thema's)aangeboden. Daarnaast vinden een aantal praktijkbezoeken plaats. Studenten reflecteren in groep en individueel over actuele beleidsthema's en -tendensen.

Eindcompetenties

BSC1 identificeren, definiƫren en analyseren van complexe (psychosociale) behoeften en probleemsituaties.

 • De student beschrijft actuele beleidsmaatregelen en tendensen t.a.v de culturele sector
 • De student beschrijft de geschiedenis van het Vlaamse cultuurbeleid
 • De student beschrijft de structuur en organisatie van het huidige Vlaamse cultuurbeleid

BSC7 reflecteren op de eigen praktijk en deze van samenwerkingsverbanden.

 • De student plaatst de eigen praktijkervaringen met het beleid en culturele beleidsmateries in een globaler kader van culturele beleidsmateries en processen van beleidsvoering

BSC8 bevorderen van eigen professionele ontwikkeling en deze van het beroep.

 • De student verwoordt zijn/haar eigen kritische en onderbouwde visie m.b.t. actuele beleidsmaatregelen en tendensen t.a.v. de culturele sector
 • De student kan in gesprek gaan over zijn visie

AC1 denk- en redeneervaardigheid.

 • De student plaatst de eigen praktijkervaringen met het beleid en culturele beleidsmateries in een globaler kader van culturele beleidsmateries en processen van beleidsvoering

AC3 vermogen tot kritische reflectie.

 • De student verwoordt zijn/haar eigen kritische en onderbouwde visie m.b.t. actuele beleidsmaatregelen en tendensen t.a.v. de culturele sector

AC7 het vermogen tot communiceren.

 • De student kan in gesprek gaan over zijn visie

Leerinhoud

Geschiedenis van het Vlaamse cultuurbeleid. Structuur van en verschillende actoren binnen het Vlaamse cultuurbeleid. Regelgeving en decreten binnen het Vlaamse cultuurbeleid. Actuele beleidsthema's binnen het Vlaamse cultuurbeleid en het sociaal-cultureel werk. 

Leermaterialen (tekst)

Cursus/powerpoints (voorzien door het centrum)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
 • Vormen van groepsleren (14.0 Uren)
 • Hoor- en/of werkcolleges (26.0 Uren)

Toetsing (lijst)

Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn om te mogen deelnemen aan de evaluatie.
Evaluatie(s) voor de Eerste examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Permanent direct Reflectie 45.0
Permanent direct Kennistoets 45.0
Permanent direct Simulatie vaardigheidstoets 10.0
Evaluatie(s) voor de Tweede examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Permanent direct Reflectie 45.0
Permanent direct Kennistoets 45.0
Permanent direct Simulatie vaardigheidstoets 10.0