Ap

HBO5 Competentiematrix

Aspecten van leidinggeven

Academiejaar: 2018-19
In opleiding: Graduaat Sociaal - cultureel werk HBO5 Antwerpen
Studieomvang: 40 lestijden
Titularissen: Simon Geerts
Onderwijstaal: Nederlands
Kalender: semester 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk
Totale studietijd: 40.0 Uren
Wijze van aanbieding: Gecombineerd onderwijs

Korte omschrijving

We gaan aan de slag met de participatieve theatermethode van Augusto Boal om zo methodisch onderbouwde sociale en culturele veranderingen te induceren. 

Eindcompetenties

BSC12 maken van doelgroepanalyse.Het leggen van contacten en groepsdynamisch werken met specifieke doelgroepen.

 • zich als medewerker kunnen positioneren t.o.v. de eigen leidinggevende en zicht krijgen op het eigen omgaan met leiding krijgen
 • de groeimogelijkheden van medewerkers individueel en als groep kunnen inschatten en aanspreken

BSC13 positioneren in een diverse context en in dialoog gaan met de andere in wederzijds respect.

 • de eigen leidinggevende positie onderkennen (o.m. de eigen spontane begeleidingsstijl), er bewust kunnen mee omgaan en bijsturen waar nodig

BSC3 participeren, organiseren en coachen van samenwerkingsverbanden.

 • de verschillende functies van overleg kunnen hanteren en gericht kunnen interveniëren op taak- en procesniveau

ABC1 teamgericht werken

 • de verschillende functies van overleg kunnen hanteren en gericht kunnen interveniëren op taak- en procesniveau

ABC2 oplossingsgericht werken, ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

 • de eigen leidinggevende positie onderkennen (o.m. de eigen spontane begeleidingsstijl), er bewust kunnen mee omgaan en bijsturen waar nodig

AC5 creativiteit.

 • zich als medewerker kunnen positioneren t.o.v. de eigen leidinggevende en zicht krijgen op het eigen omgaan met leiding krijgen

AC6 uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken.

 • de groeimogelijkheden van medewerkers individueel en als groep kunnen inschatten en aanspreken
 • het eigen functioneren kunnen bevragen en bijsturen i.f.v. het leiding geven aan het eigen handelen

Leerinhoud

 • Aspecten van leiding geven
 • Leary
 • Vergadertechnieken leidinggevende
 • Participatieve theatermethode Augusto Boal
 • Groepsontwikkeling/groepsfases 

Leermaterialen (tekst)

Online reader via digitale leeromgeving

Links leerinhouden via digitale leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
 • Vormen van groepsleren (30.0 Uren)
 • Werktijd buiten de contacturen (10.0 Uren)

Toetsing (lijst)

Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn én actief deelnemen aan het afstandsonderwijs om te mogen deelnemen aan de evaluatie. 

Wanneer een student niet geslaagd is in eerste zittijd, komt hij pas in aanmerking voor deelname aan tweede zittijd wanneer hij voldaan heeft aan de voorwaarde van de aanwezigheden (minstens 80% van de lessen aanwezig geweest).
Evaluatie(s) voor de Eerste examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Permanent uitgesteld Reflectie 100.0
Evaluatie(s) voor de Tweede examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Permanent uitgesteld Reflectie 100.0