Ap

HBO5 Competentiematrix

Actuele methoden en werkvormen

Code: Cc6
Academiejaar: 2018-19
In opleiding: Graduaat Sociaal - cultureel werk HBO5 Antwerpen
Studieomvang: 40 lestijden
Titularissen: Lena Wieërs, Simon Geerts
Onderwijstaal: Nederlands
Kalender: semester 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk
Totale studietijd: 40.0 Uren
Wijze van aanbieding: Gecombineerd onderwijs

Korte omschrijving

We gaan aan de slag met de participatieve theatermethode van Augusto Boal om zo methodisch onderbouwde sociale en culturele veranderingen te induceren. 


Eindcompetenties

BSC14 als intermediair reflecteren op de eigen positie en vanuit een open oor en oog voor wat leeft, de vertaling maken naar het professioneel handelen.

 • Het verdiepen van bepaalde vaardigheden, aansluitend bij de eigen interesses, leerbehoeften en/of wensen vanuit de werksituatie van de student.

BSC8 bevorderen van eigen professionele ontwikkeling en deze van het beroep.

 • De student houdt de vinger aan de pols van de nieuwe methodieken in het werkveld door regelmatig kennis te nemen van actuele werkvormen.
 • De student maakt kennis met actuele methoden en werkvormen in het soicaal werk in functie van competentieverruiming en/of nieuwe uitdagingen in de werksituatie.

ABC2 oplossingsgericht werken, ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

 • Het verdiepen van bepaalde vaardigheden, aansluitend bij de eigen interesses, leerbehoeften en/of wensen vanuit de werksituatie van de student.

AC4 vermogen tot projectmatig werken.

 • Een interventie initiëren en analyseren bij een cliëntgroep op basis van participatieve theater methodieken en ETFU.

AC5 creativiteit.

 • De student motiveert zijn groeiproces aan de hand van een toonmoment.
 • De student levert een aandeel aan het creatieve proces van de participatieve theatermethode.

AC8 een ingesteldheid tot levenslang leren.

 • De student houdt de vinger aan de pols van de nieuwe methodieken in het werkveld door regelmatig kennis te nemen van actuele werkvormen.
 • De student maakt kennis met actuele methoden en werkvormen in het soicaal werk in functie van competentieverruiming en/of nieuwe uitdagingen in de werksituatie.

Leerinhoud

 • Dichterbij van Deur H, Scholte M, Sprinkhuizen A. ‘Methodiek Dichterbij, wegen en overwegen in het sociaal werk’ uitgeverij Coutino, Bussem 2013            website: www.coutino.nl/dichterbij
 • ETFU ‘Empowering the Future’ over het empoweren van jongeren ahv kunst en media. www.etfu.eu, www.training.etfu.eu
 • Weg: young change makers, golden circle, brainstro, De Bono
 • Erbij: participatieve theatermethode van Augusto Boal

Leermaterialen (tekst)

Powerpoint
Links methodieken

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
 • Werktijd buiten de contacturen (10.0 Uren)
 • Vormen van groepsleren (30.0 Uren)

Toetsing (lijst)

Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn én actief deelnemen aan het afstandsonderwijs om te mogen deelnemen aan de evaluatie.
Evaluatie(s) voor de Eerste examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Permanent uitgesteld Hands-on vaardigheidstoets 100.0