Ap

HBO5 Competentiematrix

Actueel thema uit het sociaal werk

Code: Ca4
Academiejaar: 2018-19
In opleiding: Graduaat Sociaal - cultureel werk HBO5 Antwerpen
Studieomvang: 40 lestijden
Titularissen: Lena Wieërs
Onderwijstaal: Nederlands
Kalender: semester 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk
Totale studietijd: 40.0 Uren
Wijze van aanbieding: Contactonderwijs

Voorkennis vereist

geen

Korte omschrijving

Actuele thema's uit de socio-culturele sector uitdiepen en vergelijken met Nederland.

Begincompetenties (tekst)

Zonder risico's zelfstandig kunnen functioneren in het buitenland.

Eindcompetenties

BSC1 identificeren, definiëren en analyseren van complexe (psychosociale) behoeften en probleemsituaties.

 • De student geeft een presentatie van de door hem bezochte voorzieningen in de gaststad.
 • De student integreert de sociale kaart en culturele organisaties van het gastland in de opdrachten..

BSC13 positioneren in een diverse context en in dialoog gaan met de andere in wederzijds respect.

 • De student kan een open gesprek over de situatie in België en het gastland houden.
 • De student zet zich in bij de groepsopdrachten en de studiereis en zorgt voor een positieve groepsdynamiek.

BSC17 ontwerpen van culturele en kunstzinnige programma's en activiteiten.

 • De student kan contact maken en kan communiceren met organisaties in het buitenland.

BSC8 bevorderen van eigen professionele ontwikkeling en deze van het beroep.

 • De student specialiseert zich in actuele thema’s/disciplines, aansluitend bij de eigen interesses, leerbehoeften en/of wensen vanuit de werksituatie.

ABC1 teamgericht werken

 • De student kan een open gesprek over de situatie in België en het gastland houden.

ABC3 heeft het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk.

 • De student zet zich in bij de groepsopdrachten en de studiereis en zorgt voor een positieve groepsdynamiek.

AC7 het vermogen tot communiceren.

 • De student kan contact maken en kan communiceren met organisaties in het buitenland.

Leerinhoud

De studenten kiezen een actueel thema uit het socio-cultureel werkveld. Ze maken een studie over de situatie in Vlaanderen rond dit thema. Ze bestuderen de sociale kaart van de te bezoeken stad. Plannen bezoeken die ze tijdens de studiereis afleggen. Ze geven een presentatie aan de rest van de groep na de reis over de bezoeken.

Leermaterialen (tekst)

Opdrachtenbundel en infobundel te bezoeken stad.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
 • Vormen van groepsleren (8.0 Uren)
 • Hoor- en/of werkcolleges (20.0 Uren)
 • Practicum en/of oefeningen (12.0 Uren)

Toetsing (lijst)

Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn én actief deelnemen aan het afstandsonderwijs om te mogen deelnemen aan de evaluatie.
Evaluatie(s) voor de Eerste examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Permanent uitgesteld Projectopdracht 41.0
Momentopname na proces Vaardigheidstoets hands off 59.0