Ap

HBO5 Competentiematrix

Samenwerkingsvaardigheden

Code: AC2
Academiejaar: 2018-19
In opleiding: Graduaat Sociaal - cultureel werk HBO5 Antwerpen
Studieomvang: 40 lestijden
Titularissen: Johan Delpire
Onderwijstaal: Nederlands
Kalender: semester 3
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk
Totale studietijd: 40.0 Uren
Wijze van aanbieding: Contactonderwijs

Voorkennis vereist

Geen 

Korte omschrijving

Hoe werken mensen samen? Wat houdt teamwerk in? Welke teamrollen zijn er? Welke mogelijkheden zijn er om teamwerk te structureren? We focussen op overlegvormen zoals vergaderen en onderhandelen. Ons vertrekpunt is het teamdoelmatigheidsmodel. We leren dat constructieve conflicthantering de brandstof van samenwerken is. 

Begincompetenties (tekst)

Geen voorkennis vereist

Eindcompetenties

BSC12 maken van doelgroepanalyse.Het leggen van contacten en groepsdynamisch werken met specifieke doelgroepen.

 • De student kan een analyse maken van een team en formuleert aanbevelingen adhv het teamdoelmatigheidsmodel

BSC20 begeleiden van interactieprocessen tussen individuen, groepen en organisaties.

 • De student vergadert constructief en overlegt in een groep.

BSC21 leidinggeven aan groepen en hierbij zowel de doelen van de organsiatie als de balangen van de werkers behartigen.

 • De student neemt verantwoordelijkheid op om een een gezamenlijk resultaat te bereiken.

BSC3 participeren, organiseren en coachen van samenwerkingsverbanden.

 • De student werkt op constructieve wijze samen in een groep en treedt begeleidend op.
 • De student herkent mogelijke groepsdynamische mechanismen en onderneemt hier rond actie.
 • De student kan integratief onderhandelen en adequaat omgaan met conflicten.

ABC1 teamgericht werken

 • De student werkt op constructieve wijze samen in een groep en treedt begeleidend op.

ABC2 oplossingsgericht werken, ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

 • De student herkent mogelijke groepsdynamische mechanismen en onderneemt hier rond actie.
 • De student kan integratief onderhandelen en adequaat omgaan met conflicten.

AC3 vermogen tot kritische reflectie.

 • De student heeft inzicht in zichzelf en schat zijn/rol in teamverband juist in.

AC5 creativiteit.

 • De student neemt verantwoordelijkheid op om een een gezamenlijk resultaat te bereiken.
 • De student vergadert constructief en overlegt in een groep.

AC7 het vermogen tot communiceren.

 • De student kan een analyse maken van een team en formuleert aanbevelingen adhv het teamdoelmatigheidsmodel

Leerinhoud

Teamdoelmatigheidsmodel, vergaderen, besluitvorming, onderhandelen, conflicthantering, teamwerk en teamrollen, groepsprocessen. 

Leermaterialen (tekst)

Cursus

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
 • Hoor- en/of werkcolleges (10.0 Uren)
 • Practicum en/of oefeningen (20.0 Uren)
 • Vormen van groepsleren (10.0 Uren)

Toetsing (lijst)

Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn om te mogen deelnemen aan de evaluatie. 
Evaluatie(s) voor de Eerste examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Permanent uitgesteld Reflectie 50.0
Permanent uitgesteld Vaardigheidstoets hands off 50.0
Evaluatie(s) voor de Tweede examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Permanent uitgesteld Reflectie 50.0
Permanent uitgesteld Vaardigheidstoets hands off 50.0