Ap

HBO5 Competentiematrix

Oriëntatie op democratie en rechtstaat

Academiejaar: 2018-19
In opleiding: Graduaat Sociaal - cultureel werk HBO5 Antwerpen
Studieomvang: 40 lestijden
Titularissen: leendert wouters
Onderwijstaal: Nederlands
Kalender: semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk
Totale studietijd: 40.0 Uren
Wijze van aanbieding: Contactonderwijs

Eindcompetenties

BSC1 identificeren, definiëren en analyseren van complexe (psychosociale) behoeften en probleemsituaties.

  • Vanuit een globaal inzicht in de politieke beleidsprocessen aan de eigen doelgroep correcte informatie en duiding bij het politieke beleid kunnen geven.

BSC3 participeren, organiseren en coachen van samenwerkingsverbanden.

  • Efficiënt de rechtsbronnen kunnen raadplegen i.f.v. de doelgroep.

ABC1 teamgericht werken

  • Berichtgeving in de media over thema’s i.v.m. politieke besluitvorming en recht begrijpen en kritisch kunnen becommentariëren.
  • Kunnen aangeven hoe het sociaal werk en het beroep van sociaal werker staatsrechtelijk en administratief ingebed zijn.

AC1 denk- en redeneervaardigheid.

  • Vanuit een globaal inzicht in de politieke beleidsprocessen aan de eigen doelgroep correcte informatie en duiding bij het politieke beleid kunnen geven.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
  • Hoor- en/of werkcolleges (40.0 Uren)

Toetsing (lijst)

Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn én actief deelnemen aan het afstandsonderwijs om te mogen deelnemen aan de evaluatie. 
Evaluatie(s) voor de Eerste examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Momentopname op examen Kennistoets 100.0
Evaluatie(s) voor de Tweede examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Momentopname op examen Kennistoets 100.0