Ap

HBO5 Competentiematrix

Educatief werk

Code: Bc3
Academiejaar: 2018-19
In opleiding: Graduaat Sociaal - cultureel werk HBO5 Antwerpen
Studieomvang: 40 lestijden
Titularissen: Sanne Possemiers
Onderwijstaal: Nederlands
Kalender: semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk
Totale studietijd: 40.0 Uren
Wijze van aanbieding: Contactonderwijs

Voorkennis vereist

Geen voorkennis vereist

Korte omschrijving

Theoretisch kader over leren en vorming + Praktische uitwerking en uitvoering van een concrete vorming

Eindcompetenties

BSC1 identificeren, definiëren en analyseren van complexe (psychosociale) behoeften en probleemsituaties.

 • De student past verschillende leermethodes toe

BSC10 projectmatig werken, creatief en innovatief optreden met aandacht voor het nodige financieel en logistiek kader.

 • De student stelt een programmatiefiche en draaiboek op

BSC12 maken van doelgroepanalyse.Het leggen van contacten en groepsdynamisch werken met specifieke doelgroepen.

 • De student begeleidt, activeert en motiveert een specifieke doelgroep op een professionele manier

BSC16 ontwerpen van educatieve activiteiten aansluitend bij de leefwereld van de doelgroep. Opsporen van leerbehoeften en leervragen. Activeren van doelgroep

 • De student ontwerpt een gepaste vorming vanuit de peiling, vaststelling en analyse van problemen en/of behoeften van een specifieke doelgroep

BSC7 reflecteren op de eigen praktijk en deze van samenwerkingsverbanden.

 • De student evalueert kritisch het product en proces van een eigen ontworpen vorming en die van anderen

BSC8 bevorderen van eigen professionele ontwikkeling en deze van het beroep.

 • De student reflecteert op de eigen begeleidingsstijl

ABC2 oplossingsgericht werken, ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

 • De student begeleidt, activeert en motiveert een specifieke doelgroep op een professionele manier

AC3 vermogen tot kritische reflectie.

 • De student evalueert kritisch het product en proces van een eigen ontworpen vorming en die van anderen

AC4 vermogen tot projectmatig werken.

 • De student stelt een programmatiefiche en draaiboek op

AC5 creativiteit.

 • De student ontwerpt een gepaste vorming vanuit de peiling, vaststelling en analyse van problemen en/of behoeften van een specifieke doelgroep

AC8 een ingesteldheid tot levenslang leren.

 • De student reflecteert op de eigen begeleidingsstijl

Leerinhoud

De module bestaat uit een theoretisch en praktisch deel. Theoretisch kader: Leren • Wat is leren? • Leren binnen het sociaal-cultureel werk (scw) • Levenslang leren, levensbreed leren en eerder verworven competenties (EVC) • Formeel, niet-formeel en informeel leren • Methoden over leren in het scw (overdrachtsleren, zelfwerkzaam leren, ervaringsleren) • Leerstijlen van Kolb Vorming • Wat is vorming? • Vorming en ontwikkelingswerk binnen het scw • Vorming in het beroepsprofiel van het scw • Vormingen maken aan de hand van een programmatiefiche • Specifieke aandacht voor de verschillende onderdelen: oriëntering, visie, beginsituatie, doelen, methoden, evaluatie Praktisch deel: Studenten ontwerpen een vorming aan de hand van een programmatiefiche en stappenplan en voeren deze uit voor de rest van de groep

Leermaterialen (tekst)

Cursus

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
 • Hoor- en/of werkcolleges (20.0 Uren)
 • Practicum en/of oefeningen (20.0 Uren)

Toetsing (lijst)

Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn om te mogen deelnemen aan de evaluatie. 
Evaluatie(s) voor de Eerste examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Permanent uitgesteld Simulatie vaardigheidstoets 100.0
Evaluatie(s) voor de Tweede examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Permanent uitgesteld Simulatie vaardigheidstoets 100.0