Ap

HBO5 Competentiematrix

Cultureel werk

Code: Bc4
Academiejaar: 2018-19
In opleiding: Graduaat Sociaal - cultureel werk HBO5 Antwerpen
Studieomvang: 40 lestijden
Titularissen: Lena Wieƫrs
Onderwijstaal: Nederlands
Kalender: semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk
Totale studietijd: 40.0 Uren
Wijze van aanbieding: Contactonderwijs

Korte omschrijving

We maken kennis met het culturele werkveld via presentaties en bezoeken.

Eindcompetenties

BSC13 positioneren in een diverse context en in dialoog gaan met de andere in wederzijds respect.

 • De student is zich bewust zijn van de rol en de implicaties van cultuur op de samenleving en kan die gegevens kunnen toetsen aan de actualiteit.

BSC17 ontwerpen van culturele en kunstzinnige programma's en activiteiten.

 • De student schrijft een theaterrecensie.
 • De student kan het creatieve proces in zijn handelen implementeren.
 • De student bestudeert het cultuuraanbod en kan een organisatie hierin kunnen situeren en opzoeken.

BSC19 verbindingen leggen naar de andere vanuit elk van de drie kernfuncties. (educatie, cultuur, activering)

 • De student ontwikkelt een origineel denken over woorden als: cultuur, scheppen, genieten, ontmoeten, deelnemen en bewaren
 • De student heeft inzicht in diverse cultuuropvattingen en vorm geven aan.

BSC8 bevorderen van eigen professionele ontwikkeling en deze van het beroep.

 • De student neemt actief deel aan drie culturele activiteiten.

AC1 denk- en redeneervaardigheid.

 • De student kan het creatieve proces in zijn handelen implementeren.

AC3 vermogen tot kritische reflectie.

 • De student schrijft een theaterrecensie.
 • De student ontwikkelt een origineel denken over woorden als: cultuur, scheppen, genieten, ontmoeten, deelnemen en bewaren

AC7 het vermogen tot communiceren.

 • De student bestudeert het cultuuraanbod en kan een organisatie hierin kunnen situeren en opzoeken.

Leerinhoud

Wat is cultuur? overzicht sectoren die onder de bevoegdheid van cultuur vallen. Cultuurparticipatie. Creativiteit. Kijken naar theater en schrijven theaterrecensie.

Leermaterialen (tekst)

ELO

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
 • Practicum en/of oefeningen (20.0 Uren)
 • Hoor- en/of werkcolleges (10.0 Uren)
 • Vormen van groepsleren (10.0 Uren)

Toetsing (lijst)

Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn om te mogen deelnemen aan de evaluatie.
Evaluatie(s) voor de Eerste examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Permanent uitgesteld Vaardigheidstoets hands off 41.0
Permanent direct Reflectie 59.0
Evaluatie(s) voor de Tweede examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Permanent uitgesteld Vaardigheidstoets hands off 41.0
Permanent direct Reflectie 59.0