Ap

HBO5 Competentiematrix

Overzicht en historiek van het sociaal-cultureel werk

Code: Ba1
Academiejaar: 2018-19
In opleiding: Graduaat Sociaal - cultureel werk HBO5 Antwerpen
Studieomvang: 40 lestijden
Titularissen: Simon geerts
Onderwijstaal: Nederlands
Kalender: semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk
Totale studietijd: 40.0 Uren
Wijze van aanbieding: Gecombineerd onderwijs

Voorkennis vereist

geen voorkennis vereist 

Korte omschrijving

De inhoud van de lessen behandelt een beknopte geschiedenis van België, hiervoor vallen we steeds terug op traditionele en nieuwe breuklijnen. In het tweede deel gaan we dieper in op de geschiedenis van sociaal-cultureel werk specifiek voor Vlaanderen, ook hier weer wordt er steeds verwezen naar de breuklijnen. Daarna is het aan de studenten om zelf enkele actuele uitdagingen met een kritische blik te schetsen. 

Eindcompetenties

BSC1 identificeren, definiëren en analyseren van complexe (psychosociale) behoeften en probleemsituaties.

  • De student beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van het sociaal-cultureel werk en haar sectoren in Vlaanderen
  • De student beschrijft de sociale en politieke geschiedenis van België a.d.h.v. traditionele en nieuwe breuklijnen

BSC7 reflecteren op de eigen praktijk en deze van samenwerkingsverbanden.

  • De student formuleert passende antwoorden op actuele uitdagingen voor het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen

BSC8 bevorderen van eigen professionele ontwikkeling en deze van het beroep.

  • De student benoemt actuele uitdagingen voor het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen

AC1 denk- en redeneervaardigheid.

  • De student reconstrueert de geschiedenis van specifieke sociaal-culturele organisaties en positioneert vanuit enkele constanten uit de Vlaamse/Belgische geschiedenis
  • De student verbindt het ontstaan en de ontwikkeling van het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen met de sociale en politieke geschiedenis van België (d.w.z. brengt in verband met maatschappelijke evoluties)

AC3 vermogen tot kritische reflectie.

  • De student formuleert passende antwoorden op actuele uitdagingen voor het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen

Leerinhoud

• De student beschrijft de sociale en politieke geschiedenis van België a.d.h.v. traditionele en nieuwe breuklijnen • De student beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van het sociaal-cultureel werk en haar sectoren in Vlaanderen • De student verbindt het ontstaan en de ontwikkeling van het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen met de sociale en politieke geschiedenis van België (d.w.z. brengt in verband met maatschappelijke evoluties) • De student reconstrueert de geschiedenis van specifieke sociaal-culturele organisaties en positioneert vanuit enkele constanten uit de Vlaamse/Belgische geschiedenis • De student benoemt actuele uitdagingen voor het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen • De student formuleert passende antwoorden op actuele uitdagingen voor het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen 

Leermaterialen (tekst)

cursus (voorzien door het centrum) 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
  • Hoor- en/of werkcolleges (30.0 Uren)
  • Werktijd buiten de contacturen (10.0 Uren)

Toetsing (lijst)

Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn én actief deelnemen aan het afstandsonderwijs om te mogen deelnemen aan de evaluatie.
Evaluatie(s) voor de Eerste examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Permanent direct en Momentopname op examen Kennistoets 70.0
Permanent direct en Momentopname op examen Projectopdracht 30.0
Evaluatie(s) voor de Tweede examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Permanent direct en Momentopname op examen Kennistoets 70.0
Permanent direct en Momentopname op examen Projectopdracht 30.0