Ap

HBO5 Competentiematrix

Communicatieve vaardigheden

Code: Ac1
Academiejaar: 2018-19
In opleiding: Graduaat Sociaal - cultureel werk HBO5 Antwerpen
Studieomvang: 40 lestijden
Titularissen: Marijke Roelandts
Onderwijstaal: Nederlands
Kalender: semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk
Totale studietijd: 40.0 Uren
Wijze van aanbieding: Contactonderwijs

Korte omschrijving

Mondeling communiceren op assertieve wijze met aandacht voor gesprekstechnieken en spreken voor een groep.

Eindcompetenties

BSC13 positioneren in een diverse context en in dialoog gaan met de andere in wederzijds respect.

 • De student kan de basisvaardigheid luisteren omschrijven en herkennen in een gesprek.
 • De student kan de gesprekstechnieken 'vragen stellen' en 'samenvatten' benoemen in een gesprek.
 • De student kan zich assertief uiten voor een groep.
 • De student kan zich verbaal en non verbaal uiten in een presentatie.

BSC20 begeleiden van interactieprocessen tussen individuen, groepen en organisaties.

 • De student kan op correcte wijze feedback geven en ontvangen.

AC7 het vermogen tot communiceren.

 • De student kan de basisvaardigheid luisteren omschrijven en herkennen in een gesprek.
 • De student kan de gesprekstechnieken 'vragen stellen' en 'samenvatten' benoemen in een gesprek.
 • De student kan het procesmodel van communicatie aantonen ahv een casus.
 • De student kan een presentatie opbouwen en geven voor een groep.
 • De student kan zich assertief uiten voor een groep.
 • De student kan zich verbaal en non verbaal uiten in een presentatie.

Leerinhoud

procesmodel van communicatie, verbale en non verbale communicatie, feedback geven en ontvangen, gesprekstechnieken: luisteren vragen stellen samenvatten assertiviteit presentatie geven

Leermaterialen (tekst)

cursus

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
 • Hoor- en/of werkcolleges (15.0 Uren)
 • Practicum en/of oefeningen (10.0 Uren)
 • Vormen van groepsleren (5.0 Uren)
 • Werktijd buiten de contacturen (10.0 Uren)

Toetsing (lijst)

De studenten moeten minstens 80% van de lesmomenten aanwezig zijn om te mogen deelnemen aan de evaluatie.
Evaluatie(s) voor de Eerste examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Permanent uitgesteld en Momentopname op examen Vaardigheidstoets hands off 10.0
Permanent uitgesteld Simulatie vaardigheidstoets 10.0
Kennistoets 10.0
Hands-on vaardigheidstoets 10.0
Projectopdracht 50.0
Reflectie 10.0
Evaluatie(s) voor de Tweede examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Permanent uitgesteld Vaardigheidstoets hands off 40.0
Permanent uitgesteld Simulatie vaardigheidstoets 60.0