Ap

HBO5 Competentiematrix

Organisatieleer

Code: Ab1
Academiejaar: 2018-19
In opleiding: Graduaat Sociaal - cultureel werk HBO5 Antwerpen
Studieomvang: 60 lestijden
Titularissen: Edward Verschaeren
Onderwijstaal: Nederlands
Kalender: semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk
Totale studietijd: 60.0 Uren
Wijze van aanbieding: Gecombineerd onderwijs

Korte omschrijving

In de organisatieleer kijken we naar hoe mensen organisaties creëren en waarom ze dat doen. Doelgericht samenwerken staat daarbij centraal, vertrekkend vanuit een missie en een visie. We focussen op het ontwikkelen van functies, plannen en doelen stellen, de structuur en de cultuur van organisaties. Tot slot besteden we aandacht aan een basiskenmerk van iedere organisatie, met name verandering.

Eindcompetenties

BSC4 integraal bewaken en bevorderen van de kwaliteit van eigen taakuitoefening en van samenwerkingsverbanden.

 • De student bespreekt de missie en de visie van een organisatie uit het werkveld die bij hem/haar past.
 • De student benoemt zijn/haar professionele missie en visie

BSC7 reflecteren op de eigen praktijk en deze van samenwerkingsverbanden.

 • De student past het taakkenmerkenmodel toe op een voor hem/haar relevante functie.
 • De student onderzoekt welke organisatiestructuur bij hem/haar past
 • De student onderzoekt welke organisatiecultuur bij hem/haar past.
 • De student bespreekt een reeds uitgevoerde functie aan de hand van het taakkenmerkenmodel

BSC8 bevorderen van eigen professionele ontwikkeling en deze van het beroep.

 • De student gaat op zoek naar een organisatie met een structuur die bij hem/haar past
 • De student gaat op zoek naar een organisatie met een cultuur die bij hem/haar past
 • De student onderzoekt welke door hem uit te voeren functies binnen zijn/haar werkveld bestaan
 • De student benoemt een organisatie waar hij een bij hem/haar passende functie binnen het werkveld zou kunnen opnemen.

ABC2 oplossingsgericht werken, ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

 • De student benoemt valkuilen van zijn/haar ideale organisatiestructuur
 • De student benoemt valkuilen van zijn/haar ideale organisatiecultuur

ABC3 heeft het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk.

 • De student beschrijft de missie van een fictieve organisatie uit het werkveld die bij hem past.
 • De student beschrijft de visie van een fictieve organisatie uit het werkveld die bij hem past.

AC1 denk- en redeneervaardigheid.

 • De student onderzoekt welke organisatiestructuur bij hem/haar past

Leerinhoud

Volgende hoofdthema’s uit de organisatieleer worden theoretisch besproken en praktijkgericht toegepast: Functies ontwerpen, plannen en doelen stellen, organisatiestructuur, organisatiecultuur en omgaan met veranderingen in organisaties.

Leermaterialen (tekst)

Syllabus

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
 • Practicum en/of oefeningen (32.0 Uren)
 • Vormen van groepsleren (10.0 Uren)
 • Werktijd buiten de contacturen (18.0 Uren)

Toetsing (lijst)

Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn én actief deelnemen aan het afstandsonderwijs om te mogen deelnemen aan de evaluatie. 
Evaluatie(s) voor de Eerste examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Permanent uitgesteld Vaardigheidstoets hands off 100.0
Evaluatie(s) voor de Tweede examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Momentopname na proces Vaardigheidstoets hands off 100.0