Ap

HBO5 Competentiematrix

Vennootschapsrecht (niet aangeboden in 2017-2018)

Code: B1
Academiejaar: 2017-18
In opleiding: Graduaat Boekhouden - Fiscaliteit Crescendo
Studieomvang: 60 lestijden
Titularissen: Paul Vermylen
Onderwijstaal: Nederlands
Kalender: semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 60 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk
Totale studietijd: 60.0 Uren
Wijze van aanbieding: Gecombineerd onderwijs

Voorkennis vereist

Geen voorkennis vereist

Korte omschrijving

De student krijgt inzicht in de juridische structuur van de verschillende vennootschapsvormen en in de wetgeving ter zake. 

Eindcompetenties

specifieke eindcompetenties

 • De studenten kunnen in een casus op een gemotiveerde wijze kiezen voor de meest geschikte vennootschapsvorm
 • De studenten kunnen 4 gelijkenissen van de meest voorkomende vennootschapsvormen opsommen.
 • De studenten kunnen 4 voor- en nadelen van de meest voorkomende vennootschapsvormen opsommen.
 • De studenten kunnen 4 mogelijke ontbindingsgronden opsommen.
 • De studenten kunnen specifieke begrippen uit het vennootschapsrecht uitleggen.
 • De studenten kunnen de regelgeving over de oprichtingsformaliteiten toepassen in een casus.
 • De studenten kunnen de regelgeving over de openbaarmakingsformaliteiten toepassen in een casus.
 • De studenten kunnen de regelgeving over inbreng/kapitaal toepassen in een casus.
 • De studenten kunnen de regelgeving over de algemene vergadering toepassen in een casus
 • De studenten kunnen de regelgeving van de overdracht van aandelen toepassen in een casus
 • De studenten kunnen de regelgeving over de bestuursorganen toepassen in een casus.
 • De studenten kunnen de opgezochte regelgeving (= de Vennootschappenwet) toepassen in een casus

Leerinhoud

-begrip vennootschap en wettelijke context -oprichtings- en openbaarmakingsformaliteiten -NV (oprichting, werking,beperkingen, verplichtingen en beëindiging) -BVBA (oprichting, werking, beperkingen, verplichtingen en beëindiging) -overzicht van andere vennootschapsvormen 

Leermaterialen (tekst)

1. Handboek * De Muynck, H. en De Muynck, K. (2016). Vennootschapsrecht in België. Gent, Academia Press. (of recenter) (29,99 euro) 2. Digitaal leerplatform * De wetgeving en het overige cursusmateriaal zullen ter beschikking gesteld worden via Smartschool. 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
 • Hoor- en/of werkcolleges (48.0 Uren)
 • Werktijd buiten de contacturen (12.0 Uren)

Toetsing (lijst)

Permanente evaluatie: drie opdrachten afstandsonderwijs. Afsluitende evaluatie eerste examenkans: schriftelijk examen (met gebruik van de toegelaten wetten). Afsluitende evaluatie tweede examenkans: schriftelijk examen (met gebruik van de toegelaten wetten). Berekening eindresultaat: de drie opdrachten afstandsonderwijsopdrachten tellen samen mee voor 15% van het eindresultaat. Het eindexamen telt mee voor 85%.
Evaluatie(s) voor de Eerste examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Momentopname op examen Vaardigheidstoets hands off 50.0
Momentopname op examen Kennistoets 50.0
Evaluatie(s) voor de Tweede examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Momentopname op examen Vaardigheidstoets hands off 50.0
Momentopname op examen Kennistoets 50.0