Ap

HBO5 Competentiematrix

Geïntegreerde competentieverw. 3

Code: Ad3
Academiejaar: 2017-18
In opleiding: Graduaat Sociaal - cultureel werk HBO5 Antwerpen
Studieomvang: 40 lestijden
Titularissen: Anouk Himpe
Onderwijstaal: Nederlands
Kalender: semester 5
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk
Totale studietijd: 40.0 Uren
Wijze van aanbieding: Contactonderwijs

Voorkennis vereist

Ja, de studenten werken gezamenlijk een sociaal-cultureel project uit dat ze ook effectief uitvoeren in het werkveld. Dit proces verloopt over twee modules waarvan Ad3 het tweede is. 

Korte omschrijving

Naar het einde van de opleiding Graduaat Sociaal-Cultureel Werk werken de studenten een gezamenlijk project uit dat ze ook effectief uitvoeren.

Begincompetenties (tekst)

Het is aangeraden om eerst de hele opleiding te volgen (specifiek Bc7) en dan het eindproject uit te voeren. 

Eindcompetenties

BSC10 projectmatig werken, creatief en innovatief optreden met aandacht voor het nodige financieel en logistiek kader.

 • De student verzorgt het financieel en logistiek kader van educatieve activiteiten en programma's.

BSC13 positioneren in een diverse context en in dialoog gaan met de andere in wederzijds respect.

 • De student stemt zijn communicatie af op de gesprekspartners.

BSC19 verbindingen leggen naar de andere vanuit elk van de drie kernfuncties. (educatie, cultuur, activering)

 • De student ontwikkelt individueel of in groep een praktijkvisie.De student presenteert die praktijkvisie op een heldere manier en communiceert hierover met mensen uit de opleiding en het werkveld.

BSC20 begeleiden van interactieprocessen tussen individuen, groepen en organisaties.

 • De student begeleidt actieve participatie van de doelgroep aan educatieve activiteiten en programma's

BSC3 participeren, organiseren en coachen van samenwerkingsverbanden.

 • De student werkt samen in groep en met externe partners

BSC7 reflecteren op de eigen praktijk en deze van samenwerkingsverbanden.

 • De student evalueert op kritische wijze het proces en het product van educatieve activiteiten en programma's.

BSC8 bevorderen van eigen professionele ontwikkeling en deze van het beroep.

 • De student werkt competentiegericht, krijgt inzicht in eigen kunnen en dat van medestudenten

ABC1 teamgericht werken

 • De student stemt zijn communicatie af op de gesprekspartners.
 • De student werkt samen in groep en met externe partners

AC1 denk- en redeneervaardigheid.

 • De student ontwikkelt individueel of in groep een praktijkvisie.De student presenteert die praktijkvisie op een heldere manier en communiceert hierover met mensen uit de opleiding en het werkveld.

AC3 vermogen tot kritische reflectie.

 • De student werkt competentiegericht, krijgt inzicht in eigen kunnen en dat van medestudenten
 • De student evalueert op kritische wijze het proces en het product van educatieve activiteiten en programma's.

AC6 uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken.

 • De student begeleidt actieve participatie van de doelgroep aan educatieve activiteiten en programma's

Leerinhoud

Een geïntegreerde opdracht op basis van de competenties verworven in de verschillende modules en de beroepspraktijk.
De studenten werken gezamenlijk een sociaal-cultureel project uit dat ze ook effectief uitvoeren in het werkveld. Dit proces verloopt over twee modules waarvan Ad3 de tweede is.
 
In deze module vinden volgende zaken plaats:
·       Finalisering voorbereiding project
·       Uitvoering project
·       Evaluatie project
·       Finaliseren projectdossier
·       Finaliseren persoonlijk deel
·       Extern assessment

Leermaterialen (tekst)

Infobrochure, opdrachtenbundel, ELO, aangebrachte leermiddelen door studenten 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
 • Vormen van groepsleren (40.0 Uren)

Toetsing (lijst)

De studenten voeren het project uit.

Groeps- en individuele evaluatie (verhouding 60/40)
Extern assessment  + evaluatie door lector en peers (verhouding 30/70) 
Evaluatie(s) voor de Eerste examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Permanent direct Projectopdracht 100.0