Ap

HBO5 Competentiematrix

Educatieve activiteiten opzetten

Code: BC7
Academiejaar: 2017-18
In opleiding: Graduaat Sociaal - cultureel werk HBO5 Antwerpen
Studieomvang: 40 lestijden
Titularissen: Marijke Roelandts
Onderwijstaal: Nederlands
Kalender: semester 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk
Totale studietijd: 40.0 Uren
Wijze van aanbieding: Contactonderwijs

Voorkennis vereist

Neen

Korte omschrijving

Een geïntegreerde opdracht op basis van de competenties verworven in de verschillende modules en de beroepspraktijk. De studenten werken gezamenlijk een sociaal-cultureel project uit dat ze ook effectief uitvoeren in het werkveld. Dit proces verloopt over twee modules waarvan Bc7 de eerste is. 

Begincompetenties (tekst)

Je start hiermee best in je laatste 2 semesters

Eindcompetenties

BSC10 projectmatig werken, creatief en innovatief optreden met aandacht voor het nodige financieel en logistiek kader.

  • De student verzorgt het financieel en logistiek kader van educatieve activiteiten en programma's.

BSC12 maken van doelgroepanalyse.Het leggen van contacten en groepsdynamisch werken met specifieke doelgroepen.

  • De student hanteert aangepaste methodieken voor specifieke doelgroepen

BSC16 ontwerpen van educatieve activiteiten aansluitend bij de leefwereld van de doelgroep. Opsporen van leerbehoeften en leervragen. Activeren van doelgroep

  • De student ontwerpt educatieve activiteiten voor diverse doelgroepen

BSC19 verbindingen leggen naar de andere vanuit elk van de drie kernfuncties. (educatie, cultuur, activering)

  • De student ontwerpt activiteiten en programma’s en legt hierbij verbindingen tussen het educatieve, het culturele (kunstzinnige/recreatieve) en de gemeenschapsopbouw

BSC8 bevorderen van eigen professionele ontwikkeling en deze van het beroep.

  • De student werkt competentiegericht, krijgt inzicht in eigen kunnen en dat van medestudenten

ABC1 teamgericht werken

  • De student stemt zijn communicatie af op de gesprekspartners.
  • De student werkt samen in groep en met externe partners

AC4 vermogen tot projectmatig werken.

  • De student zet educatieve programma’s op vanuit een open doeloriëntatie en verantwoordt zich voor de gezette stappen

Leerinhoud

In deze module vinden volgende zaken plaats: • Thema en onderwerp vastleggen • Projectidentificatiefiche uitwerken • Projectvoorbereiding (in werkgroepen) • Aanzet projectdossier • Werken aan persoonlijke leerdoelen 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
  • Vormen van groepsleren (40.0 Uren)

Toetsing (lijst)

De totaliteit van de punten is 50/50 verdeeld over de groep en een individueel luik.  
Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn om te mogen deelnemen aan de evaluatie. 
Evaluatie(s) voor de Eerste examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Permanent direct Reflectie 50.0
Permanent uitgesteld Projectopdracht 50.0
Evaluatie(s) voor de Tweede examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Permanent direct Reflectie 50.0
Permanent uitgesteld Projectopdracht 50.0