Ap

HBO5 Competentiematrix

Aspecten van leidinggeven

Academiejaar: 2017-18
In opleiding: Graduaat Sociaal - cultureel werk HBO5 Antwerpen
Studieomvang: 40 lestijden
Titularissen: Ellen Lams
Onderwijstaal: Nederlands
Kalender: semester 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk
Totale studietijd: 40.0 Uren
Wijze van aanbieding: Contactonderwijs

Eindcompetenties

BSC12 maken van doelgroepanalyse.Het leggen van contacten en groepsdynamisch werken met specifieke doelgroepen.

 • zich als medewerker kunnen positioneren t.o.v. de eigen leidinggevende en zicht krijgen op het eigen omgaan met leiding krijgen
 • de groeimogelijkheden van medewerkers individueel en als groep kunnen inschatten en aanspreken

BSC13 positioneren in een diverse context en in dialoog gaan met de andere in wederzijds respect.

 • de eigen leidinggevende positie onderkennen (o.m. de eigen spontane begeleidingsstijl), er bewust kunnen mee omgaan en bijsturen waar nodig

BSC3 participeren, organiseren en coachen van samenwerkingsverbanden.

 • de verschillende functies van overleg kunnen hanteren en gericht kunnen interveniëren op taak- en procesniveau

ABC1 teamgericht werken

 • de verschillende functies van overleg kunnen hanteren en gericht kunnen interveniëren op taak- en procesniveau

ABC2 oplossingsgericht werken, ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

 • de eigen leidinggevende positie onderkennen (o.m. de eigen spontane begeleidingsstijl), er bewust kunnen mee omgaan en bijsturen waar nodig

AC5 creativiteit.

 • zich als medewerker kunnen positioneren t.o.v. de eigen leidinggevende en zicht krijgen op het eigen omgaan met leiding krijgen

AC6 uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken.

 • de groeimogelijkheden van medewerkers individueel en als groep kunnen inschatten en aanspreken
 • het eigen functioneren kunnen bevragen en bijsturen i.f.v. het leiding geven aan het eigen handelen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
 • Practicum en/of oefeningen (20.0 Uren)
 • Hoor- en/of werkcolleges (20.0 Uren)

Toetsing (lijst)

Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn én actief deelnemen aan het afstandsonderwijs om te mogen deelnemen aan de evaluatie. 
Evaluatie(s) voor de Eerste examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Reflectie 100.0
Evaluatie(s) voor de Tweede examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Reflectie 100.0