Ap

HBO5 Competentiematrix

Actuele methoden en werkvormen

Code: Cc6
Academiejaar: 2017-18
In opleiding: Graduaat Sociaal - cultureel werk HBO5 Antwerpen
Studieomvang: 40 lestijden
Titularissen: Lena Wieërs
Onderwijstaal: Nederlands
Kalender: semester 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk
Totale studietijd: 40.0 Uren
Wijze van aanbieding: Gecombineerd onderwijs

Korte omschrijving

Communiceren en nadenken over het organiseren van methodisch onderbouwde sociale (en culturele) veranderingen. 

Eindcompetenties

BSC14 als intermediair reflecteren op de eigen positie en vanuit een open oor en oog voor wat leeft, de vertaling maken naar het professioneel handelen.

 • Het verdiepen van bepaalde vaardigheden, aansluitend bij de eigen interesses, leerbehoeften en/of wensen vanuit de werksituatie van de student.

BSC8 bevorderen van eigen professionele ontwikkeling en deze van het beroep.

 • De student houdt de vinger aan de pols van de nieuwe methodieken in het werkveld door regelmatigkennis te nemen van actuele werkvormen.
 • De student maakt kennis met actuele methoden en werkvormen in het soicaal werk in functie van competentieverruiming en/of nieuwe uitdagingen in de werksituatie.

ABC2 oplossingsgericht werken, ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

 • Het verdiepen van bepaalde vaardigheden, aansluitend bij de eigen interesses, leerbehoeften en/of wensen vanuit de werksituatie van de student.

AC4 vermogen tot projectmatig werken.

 • Een interventie initiëren en analyseren bij een cliëntgroep op basis van de methodiek Dichterbij (empowerment, wederkerigheid en moreel handelen) en de ETFU methodieken.

AC5 creativiteit.

 • Een orgineel concept voor sociale interventie presenteren

AC8 een ingesteldheid tot levenslang leren.

 • De student houdt de vinger aan de pols van de nieuwe methodieken in het werkveld door regelmatigkennis te nemen van actuele werkvormen.
 • De student maakt kennis met actuele methoden en werkvormen in het soicaal werk in functie van competentieverruiming en/of nieuwe uitdagingen in de werksituatie.

Leerinhoud

Dichterbij van Deur H, Scholte M, Sprinkhuizen A. ‘Methodiek Dichterbij, wegen en overwegen in het sociaal werk’ uitgeverij Coutino, Bussem 2013
website: www.coutino.nl/dichterbij
ETFU ‘Empowering the Future’ over het empoweren van jongeren ahv kunst en media. www.etfu.eu, www.training.etfu.eu
Young change makers
Golden Circle
Brainstorm, De Bono

Leermaterialen (tekst)

opdrachtenbundel

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
 • Practicum en/of oefeningen (4.0 Uren)
 • Werktijd buiten de contacturen (10.0 Uren)
 • Hoor- en/of werkcolleges (11.0 Uren)
 • Vormen van groepsleren (15.0 Uren)

Toetsing (lijst)

Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn én actief deelnemen aan het afstandsonderwijs om te mogen deelnemen aan de evaluatie.
Evaluatie(s) voor de Eerste examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Permanent uitgesteld Vaardigheidstoets hands off 50.0
Permanent uitgesteld Projectopdracht 50.0
Evaluatie(s) voor de Tweede examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Permanent uitgesteld Vaardigheidstoets hands off 100.0