Ap

HBO5 Competentiematrix

Organisatierecht

Academiejaar: 2017-18
In opleiding: Graduaat Sociaal - cultureel werk HBO5 Antwerpen
Studieomvang: 40 lestijden
Titularissen: leendert wouters
Onderwijstaal: Nederlands
Kalender: semester 3
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk
Totale studietijd: 40.0 Uren
Wijze van aanbieding: Gecombineerd onderwijs

Korte omschrijving

Deze module bereidt de student voor op het oprichten van een vzw, zijn rechten en plichten als vrijwilliger, zijn aansprakelijkheid en het oprichten van eigen evenementen

Eindcompetenties

BSC14 als intermediair reflecteren op de eigen positie en vanuit een open oor en oog voor wat leeft, de vertaling maken naar het professioneel handelen.

  • De student kent de basisregels betreffende wetgeving om een VZW op te starten, socialezekerheidsrecht, wet betreffende vrijwilligerswerk en aansprakelijkheid en past deze toe.
  • De student past de wetgeving inzake vzw’s toe in de eigen praktijk.
  • De student zoekt noodzakelijke informatie op in functie van specifieke problemen, bv. verzekeringen, aansprakelijkheid, organiseren van een groot evenement.

AC1 denk- en redeneervaardigheid.

  • De student kent de basisregels betreffende wetgeving om een VZW op te starten, socialezekerheidsrecht, wet betreffende vrijwilligerswerk en aansprakelijkheid en past deze toe.

AC3 vermogen tot kritische reflectie.

  • De student zoekt noodzakelijke informatie op in functie van specifieke problemen, bv. verzekeringen, aansprakelijkheid, organiseren van een groot evenement.

Leerinhoud

- oprichten vzw - vrijwilligerswetgeving - aansprakelijkheidsleer - oprichten evenementen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
  • Hoor- en/of werkcolleges (30.0 Uren)
  • Werktijd buiten de contacturen (10.0 Uren)

Toetsing (lijst)

Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn én actief deelnemen aan het afstandsonderwijs om te mogen deelnemen aan de evaluatie. 
Evaluatie(s) voor de Eerste examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Momentopname op examen Kennistoets 50.0
Permanent uitgesteld Vaardigheidstoets hands off 50.0
Evaluatie(s) voor de Tweede examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Momentopname op examen Kennistoets 100.0