Ap

HBO5 Competentiematrix

Identiteit van het sociaal-cultureel werk

Academiejaar: 2017-18
In opleiding: Graduaat Sociaal - cultureel werk HBO5 Antwerpen
Studieomvang: 40 lestijden
Titularissen: Simon geerts
Onderwijstaal: Nederlands
Kalender: semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk
Totale studietijd: 40.0 Uren
Wijze van aanbieding: Contactonderwijs

Korte omschrijving

vanuit een theoretisch raamkader gaan we kijken naar de eigen identiteit van het sociaal culturele werk in een veranderende samenleving. 

Eindcompetenties

BSC1 identificeren, definiëren en analyseren van complexe (psychosociale) behoeften en probleemsituaties.

 • De student benoemt de verschillende sectoren binnen het sociaal-cultureel werk
 • De student beschrijft het beroepsprofiel en de verwachte taken van een sociaal-cultureel werker

BSC19 verbindingen leggen naar de andere vanuit elk van de drie kernfuncties. (educatie, cultuur, activering)

 • De student benoemt de verschillende functies en de randfuncties van het sociaal-cultureel werk

BSC7 reflecteren op de eigen praktijk en deze van samenwerkingsverbanden.

 • De student verwoordt vanuit een theoretisch raamkader de eigen identiteit van het sociaal-cultureel werk in een snel evoluerende samenleving
 • De student positioneert het sociaal-cultureel werk in de samenleving
 • De student beschrijft de relatie tussen het sociaal-cultureel werk en de overheid

BSC8 bevorderen van eigen professionele ontwikkeling en deze van het beroep.

 • De student verwoordt vanuit een theoretisch raamkader de eigen methodiek van het sociaal-cultureel werk in een snel evoluerende samenleving

AC1 denk- en redeneervaardigheid.

 • De student plaatst sociaal-culturele organisaties binnen de juiste sector

AC3 vermogen tot kritische reflectie.

 • De student verwoordt vanuit een theoretisch raamkader de eigen identiteit van het sociaal-cultureel werk in een snel evoluerende samenleving

Leerinhoud

methodieken van het SCW, SCW in de samenleving, de verschillende functies van het SCW en de taken van de SCW'er, dee sectoren van het SCW, het beroepsprofiel.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
 • Hoor- en/of werkcolleges (25.0 Uren)
 • Practicum en/of oefeningen (10.0 Uren)
 • Vormen van groepsleren (5.0 Uren)

Toetsing (lijst)

Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn én actief deelnemen aan het afstandsonderwijs om te mogen deelnemen aan de evaluatie. 
er is een examen op 80% van de punten en een groepsopdracht op 20% van de punten. 
Evaluatie(s) voor de Eerste examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Momentopname op examen Kennistoets 80.0
Momentopname op examen Vaardigheidstoets hands off 20.0
Evaluatie(s) voor de Tweede examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Momentopname op examen Kennistoets 80.0
Momentopname op examen Vaardigheidstoets hands off 20.0