Ap

HBO5 Competentiematrix

Geïntegreerde competentieverw. 1

Code: AD1
Academiejaar: 2017-18
In opleiding: Graduaat Sociaal - cultureel werk HBO5 Antwerpen
Studieomvang: 40 lestijden
Titularissen: Marijke Roelandts
Onderwijstaal: Nederlands
Kalender: semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk
Totale studietijd: 40.0 Uren
Wijze van aanbieding: Gecombineerd onderwijs

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel bereidt de studenten aan de hand van verschillende opdrachten voor op hun eerste stage in het sociaal-culturele werkveld. Verschillende thema’s komen aan bod: • Solliciteren • Werken met de sociale kaart • Zelfbeeld • Kernkwadranten van Ofman Er worden veel praktische toepassingen gehanteerd in de klas, een aantal opdrachten worden thuis verder afgewerkt. Daarnaast lopen de studenten in de loop van het semester 15 uur observatiestage bij een sociaal-culturele organisatie en zoeken ze een stageplaats voor GSCW3. 

Eindcompetenties

BSC4 integraal bewaken en bevorderen van de kwaliteit van eigen taakuitoefening en van samenwerkingsverbanden.

  • De Student identificeert zijn eigen sterktes en beperktheden in functie van het professioneel handelen

BSC7 reflecteren op de eigen praktijk en deze van samenwerkingsverbanden.

  • de student reflecteert op concrete praktijksituaties en plaats zijn of haar eigen handelen hierin
  • de student situeert zijn eigen praktijkcontext in het bredere professionele werkveld

BSC8 bevorderen van eigen professionele ontwikkeling en deze van het beroep.

  • de student positioneert zichzelf als lerende in de opleidings- en praktijkcontext aan de hand van het kernkwadrant van Ofman.
  • De student kan, na het maken van een introspectieve sterkte-zwakteanalyse, zijn vaardigheden identificeren.

AC3 vermogen tot kritische reflectie.

  • De student kan benoemen welke invloeden hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van zijn zelfbeeld

AC7 het vermogen tot communiceren.

  • de student kent en past de regels toe om professioneel te solliciteren

Leerinhoud

Leren solliciteren Werken met de sociale kaart Zelfbeeld Kernkwadranten van Ofman

Leermaterialen (tekst)

Cursus wordt voorzien door de . Aanbevolen literatuur - Ofman, D. (2011). Hé, ik daar…?! Servire: Utrecht/Antwerpen. - Geenen, M. (2013). Reflecteren. Leren van je ervaringen als sociale professional. Uitgeverij Coutinho: Bussum. 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
  • Hoor- en/of werkcolleges (25.0 Uren)
  • Werkplekleren en/of stage (15.0 Uren)

Toetsing (lijst)

Reflectieopdrachten over de verschillende thema's Verslag van observatiestage.
Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn én actief deelnemen aan het afstandsonderwijs om te mogen deelnemen aan de evaluatie. 
Evaluatie(s) voor de Eerste examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Permanent uitgesteld Reflectie 100.0
Evaluatie(s) voor de Tweede examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Permanent uitgesteld Reflectie 100.0