Ap

HBO5 Competentiematrix

Schriftelijke communicatie

Academiejaar: 2017-18
In opleiding: Graduaat Sociaal - cultureel werk HBO5 Antwerpen
Studieomvang: 40 lestijden
Titularissen: Simon geerts
Onderwijstaal: Nederlands
Kalender: semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk
Totale studietijd: 40.0 Uren
Wijze van aanbieding: Contactonderwijs, Gecombineerd onderwijs

Voorkennis vereist

taalniveau B2

Korte omschrijving

We gaan aan de slag met de Nederlandse taal. We leren deze te beheersen om zo correct te rapporteren, activiteiten te omschrijven, brieven te sturen, mails en persberichten op te stellen. 

Eindcompetenties

BSC14 als intermediair reflecteren op de eigen positie en vanuit een open oor en oog voor wat leeft, de vertaling maken naar het professioneel handelen.

  • De student werkt specifieke teksten uit (brief, email, uitnodiging, persbericht) op een inhoudelijk correcte en goed gestructureerde manier.

BSC4 integraal bewaken en bevorderen van de kwaliteit van eigen taakuitoefening en van samenwerkingsverbanden.

  • De student schrijft lezergericht, rekeninghoudend met de doelen, doelgroep en context.
  • De student past de belangrijkste regels toe op het gebied van zinsconstructie, interpunctie en spelling.

BSC5 administratief en logistiek ondersteunen van eigen taakuitoefening en van samenwerkingsverbanden.

  • De student gebruikt een tekstverwerkingsprogramma om specifieke teksten (brief, email, uitnodiging, persbericht) op een verzorgde manier te presenteren.
  • De student werkt een aantrekkelijke brochure en affiche uit met behulp van een grafisch programma.

BSC8 bevorderen van eigen professionele ontwikkeling en deze van het beroep.

  • De student stelt specifieke teksten op (brief, email, uitnodiging, persbericht), rekeninghoudend met de BIN-normen en de criteria voor vormgeving.

Leerinhoud

taaloefeningen ( spelling, zinsconstructie, opbouw van teksten, ... ) 
uitwerken van een activiteit
opstellen van brochures, flyers, biref, mail
APA normen
BIN normen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
  • Hoor- en/of werkcolleges (30.0 Uren)
  • Werktijd buiten de contacturen (10.0 Uren)

Toetsing (lijst)

Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn én actief deelnemen aan het afstandsonderwijs om te mogen deelnemen aan de evaluatie. 
De evaluatie bestaat uit 7 opdrachten waar correct taalgebruik centraal staat. 
Evaluatie(s) voor de Eerste examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Permanent uitgesteld Vaardigheidstoets hands off 33.0
Permanent uitgesteld Kennistoets 67.0
Evaluatie(s) voor de Tweede examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Permanent uitgesteld Vaardigheidstoets hands off 33.0
Permanent uitgesteld Kennistoets 67.0