Ap

HBO5 Competentiematrix

Psychologische vraagstukken

Academiejaar: 2017-18
In opleiding: Graduaat Sociaal - cultureel werk HBO5 Antwerpen
Studieomvang: 40 lestijden
Titularissen: Johan Delpire
Onderwijstaal: Nederlands
Kalender: semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk
Totale studietijd: 40.0 Uren
Wijze van aanbieding: Contactonderwijs

Voorkennis vereist

Neen

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel richt zich op de belangrijkste inzichten uit stromingen in de psychologie, de sociale psychologie, gemeenschapspsychologie en ontwikkelingspsychologie. De relevantie van de psychologische inzichten voor de beroepspraktijk wordt tijdens de lessen zoveel mogelijk aangegeven.

Eindcompetenties

BSC1 identificeren, definiëren en analyseren van complexe (psychosociale) behoeften en probleemsituaties.

 • De student verduidelijkt eigen gedrag en/of dat van anderen rekening houdend met omstandigheden in de persoon en omgevingsvariabelen
 • De student legt uit wat de voorwaarden zijn voor persoonlijke ontwikkeling en psychosociale groei

BSC13 positioneren in een diverse context en in dialoog gaan met de andere in wederzijds respect.

 • De student toont aan dat sociale interactieprocessen een voorname rol spelen in menselijk gedrag
 • De student legt uit hoe men zich als sociaal werker dient op te stellen om te komen tot een effectieve cliëntrelatie

BSC8 bevorderen van eigen professionele ontwikkeling en deze van het beroep.

 • De student onderkent de methodische mogelijkheden en beperkingen van psychologische stromingen
 • De student omschrijft in eigen woorden de kenmerken van stromingen in de psychologie
 • De student bespreekt op welke manier methodisch wordt gewerkt vanuit inzichten uit psychologische stromingen

ABC2 oplossingsgericht werken, ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

 • De student bespreekt op welke manier methodisch wordt gewerkt vanuit inzichten uit psychologische stromingen

AC1 denk- en redeneervaardigheid.

 • De student verduidelijkt eigen gedrag en/of dat van anderen rekening houdend met omstandigheden in de persoon en omgevingsvariabelen

AC3 vermogen tot kritische reflectie.

 • De student toont aan dat sociale interactieprocessen een voorname rol spelen in menselijk gedrag

AC7 het vermogen tot communiceren.

 • De student legt uit hoe men zich als sociaal werker dient op te stellen om te komen tot een effectieve cliëntrelatie
 • De student legt uit wat de voorwaarden zijn voor persoonlijke ontwikkeling en psychosociale groei

AC8 een ingesteldheid tot levenslang leren.

 • De student onderkent de methodische mogelijkheden en beperkingen van psychologische stromingen

Leerinhoud

- Psychologische stromingen - Sociale beïnvloeding - Sociale perceptie en causale attributie - Gemeenschapspsychologie en Empowerment - Ontwikkelingspsychologische inzichten

Leermaterialen (tekst)

- Handboek: Rigter, J. (2008). Het palet van de psychologie: Stromingen en hun toepassingen in hulpverlening en opvoeding. Bussum: Coutinho. - Cursus voorzien door lector

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
 • Hoor- en/of werkcolleges (32.0 Uren)
 • Practicum en/of oefeningen (8.0 Uren)

Toetsing (lijst)

De volgende onderdelen maken deel uit van de evaluatie van dit opleidingsonderdeel: paper psychologische stroming en peerevaluatie, reflectie sociale beïnvloeding, klastaak sociale perceptie en causale attributie. Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn om te mogen deelnemen aan de evaluatie.
Evaluatie(s) voor de Eerste examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Momentopname na proces Vaardigheidstoets hands off 13.0 Opdracht 3, klastaak sociale perceptie en causale attributie.
Momentopname na proces Reflectie 25.0 Opdracht 2, reflectie sociale beïnvloeding.
Momentopname na proces Kennistoets 62.0 Opdracht 1, paper psychologische stroming, opdracht 4, peer-evaluatie psychologische stromingen.
Evaluatie(s) voor de Tweede examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Momentopname na proces Vaardigheidstoets hands off 13.0 Opdracht 3, klastaak sociale perceptie en causale attributie.
Momentopname na proces Reflectie 25.0 Opdracht 2, reflectie sociale beïnvloeding.
Momentopname na proces Kennistoets 62.0 Opdracht 1, paper psychologische stroming, opdracht 4, peer-evaluatie psychologische stromingen.