Ap

HBO5 Competentiematrix

Gemeenschapsopbouw

Code: BC5
Academiejaar: 2017-18
In opleiding: Graduaat Sociaal - cultureel werk HBO5 Antwerpen
Studieomvang: 40 lestijden
Titularissen: Robrecht Geerdens
Onderwijstaal: Nederlands
Kalender: semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk
Totale studietijd: 40.0 Uren
Wijze van aanbieding: Gecombineerd onderwijs

Voorkennis vereist

Geen

Korte omschrijving

In deze module staat de sector samenlevingsopbouw en zijn kenmerken centraal.

Begincompetenties (tekst)

Geen voorkennis vereist

Eindcompetenties

BSC1 identificeren, definiëren en analyseren van complexe (psychosociale) behoeften en probleemsituaties.

 • De student reflecteert kritisch over een bestaand project en bijhorende vrijwilligerswerking.

BSC10 projectmatig werken, creatief en innovatief optreden met aandacht voor het nodige financieel en logistiek kader.

 • De student kent en begrijpt de verschillende fasen van projectmatig werken.
 • De student illustreert wat projectmatig werken inhoudt door de principes ervan toe te passen op een bestaand project.

BSC12 maken van doelgroepanalyse.Het leggen van contacten en groepsdynamisch werken met specifieke doelgroepen.

 • De student geeft in eigen woorden wat de mogelijkheden en de beperkingen zijn van werken met vrijwilligers.

BSC18 sensibliliseren, motiveren en activeren van de doelgroep om te participeren in veranderingsprocessen gericht op belangenbehartiging.

 • De student definieert een aantal inspraak- en participatietechnieken om doelgroepen met minder behartigde belangen te laten participeren aan het sociaal beleid.
 • De student creëert een context om een inspraak- en participatietechniek toe te passen en voert deze uit.

AC3 vermogen tot kritische reflectie.

 • De student reflecteert kritisch over een bestaand project en bijhorende vrijwilligerswerking.

AC4 vermogen tot projectmatig werken.

 • De student kent en begrijpt de verschillende fasen van projectmatig werken.
 • De student illustreert wat projectmatig werken inhoudt door de principes ervan toe te passen op een bestaand project.

AC6 uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken.

 • De student creëert een context om een inspraak- en participatietechniek toe te passen en voert deze uit.

Leerinhoud

Samenlevingsopbouw: definiëring, doelgroep, methodiek, waardenkader, projecten,... Particiaptietechnieken komen ook uitgebreid aan bod. Voornamelijk een aantal methodes en handvaten om maatschappelijk kwetsbaren te activeren. Voorts wordt er ook aandacht besteed aan het projectmatig werken (kenmerken, faseren, besluiten, beheersen,.... ) en het werken met vrijwilligers. (definiëring, soorten vrijwilligers, evolutie vrijwilligerswerk, motieven vrijwilligerswerk, verwachtingen van de vrijwilliger en het vrijwilligersbeleid,...). 

Leermaterialen (tekst)

Cursus en leerpaden

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
 • Hoor- en/of werkcolleges (20.0 Uren)
 • Vormen van groepsleren (10.0 Uren)
 • Werktijd buiten de contacturen (10.0 Uren)

Toetsing (lijst)

Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn én actief deelnemen aan het afstandsonderwijs om te mogen deelnemen aan de evalautie. 
Evaluatie(s) voor de Eerste examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Permanent uitgesteld Kennistoets 20.0
Permanent uitgesteld Vaardigheidstoets hands off 40.0
Permanent uitgesteld Simulatie vaardigheidstoets 40.0
Evaluatie(s) voor de Tweede examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Permanent uitgesteld Kennistoets 20.0
Permanent uitgesteld Vaardigheidstoets hands off 80.0