Ap

HBO5 Competentiematrix

Kostenbeleid en budgettering

Code: F1
Academiejaar: 2017-18
In opleiding: Graduaat Boekhouden - Fiscaliteit Crescendo
Studieomvang: 60 lestijden
Titularissen: Geert Claes
Onderwijstaal: Nederlands
Kalender: semester 6
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 60 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk
Totale studietijd: 60.0 Uren
Wijze van aanbieding: Gecombineerd onderwijs

Voorkennis vereist

Module E3 Kostprijsberekening

Korte omschrijving

De student kan op basis van kostprijsinformatie en/of budget voorstellen naar het beleid formuleren.

Eindcompetenties

specifieke eindcompetenties

 • De studenten kunnen een eenvoudig investeringsbudget opstellen aan de hand ter beschikking gestelde gegevens.
 • De studenten kunnen een masterbudget relateren aan het financieel plan van een startende onderneming.
 • De studenten kunnen een eenvoudig masterbudget (combinatie van de verschillende deelbudgetten) opstellen.
 • De studenten kunnen een liquiditeitsbudget opstellen.
 • De studenten kunnen een eenvoudige kostenprognose (kostenbudget inschatten) opstellen.
 • De studenten kunnen een eenvoudig voorraadbudget opstellen.
 • De studenten kunnen een eenvoudig productiebudget opstellen.
 • De studenten kunnen een eenvoudig verkoopkostenbudget opstellen.
 • De studenten kunnen verschillende methodes van kostprijsberekening toepassen.
 • De studenten kunnen een verkoopbudget opstellen aan de hand van gegeven marktgegevens.
 • De studenten kunnen een budgetcontrole uitvoeren.

Leerinhoud

Kostenbeleid: - direct-costingmethode - differentiële kostprijscalculatie en prijspolitiek - de standaardkostprijsmethode Budgettering: - basisprincipes en begrippen van bedrijfsbudgettering - globale opbouw van een budget - verkoopbudget - productiebudget - resultaatbudget - liquiditeitsbudget - investeringsbudget - het masterbudget - budgetcontrole - verschillende deelbudgetten 

Leermaterialen (tekst)

1. Handboeken Jorissen, A., Roodhooft, F., Van Liedekerke, C. en Walraevens, G. Cost Accounting. Berchem, De Boeck. ISBN 978 – 90 – 455 – 4140 - 2 (+/- 34,85 euro) 2. Digitaal leerplatform Het overige cursusmateriaal zal ter beschikking gesteld worden via Smartschool. 3. Andere Rekenmachine

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
 • Practicum en/of oefeningen (32.0 Uren)
 • Hoor- en/of werkcolleges (16.0 Uren)
 • Werktijd buiten de contacturen (12.0 Uren)

Toetsing (lijst)

Er zijn twee examenmomenten, één tussentijdsexamen en één eindexamen.
Evaluatie(s) voor de Eerste examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Momentopname op examen Kennistoets 10.0
Momentopname op examen Simulatie vaardigheidstoets 10.0
Momentopname op examen Vaardigheidstoets hands off 10.0
Momentopname op examen Hands-on vaardigheidstoets 70.0
Evaluatie(s) voor de Tweede examenkans
Moment Vorm % Opmerking
Momentopname op examen Kennistoets 10.0
Momentopname op examen Simulatie vaardigheidstoets 10.0
Momentopname op examen Vaardigheidstoets hands off 10.0
Momentopname op examen Hands-on vaardigheidstoets 70.0